ปากกาจับชิ้นงาน
เครื่องมือช่าง

ปากกาจับชิ้นงานมีประโยชน์ในการใช้งานอย่างไรบ้าง

ปากกาจับชิ้นงาน ปากกาโต๊ะงาน เป็นอุปกรณ์ขนาดหนัก ซึ่งมีแผ่นเหล็กหล่อ ขนาดเท่าซองจดหมายชนิดยาว 2 แผ่น ติดตั้งอยู่บนท่อนเหล็กกล้า 3 ท่อน ท่อนเหล็ก 2 ท่อนของปากกาจะมีผิวเรียบ ในขณะที่ท่อนกลางมีตามรูปตัว T ที่แข็งแรงยื่นออกมา ส่วนอีก 2  ชิ้นจะมีช่องรูปตัว U

เมื่อถอดปากกาออกมาจากโต๊ะงาน ปากกาจะมีความสูงประมาณเข่า เมื่อวางตั้งขึ้น เมื่อติดตั้งในลักษณะปกติ ใต้ขอบด้านหน้าของโต๊ะงาน ตัวด้าม และแผ่นเหล็กหล่อทั้งสองแผ่น (รวมทั้งไม้ที่ติดไว้บนหน้าของแผ่นเพื่อกันงานเป็นรอยด้วย) เป็นส่วนที่มองเห็นได้ ส่วนที่เหลือของปากกาจะยื่นลงไปใต้โต๊ะ เมื่อหมุนด้าม ตัวแผ่นขาหนีบ (เรียกว่า JAWS) จะขยับเข้าใกล้หรือขยับออกห่างจากกัน ปากกาส่วนมากจะมีกลไกอยู่บนก้านที่มีเกลียว ซึ่งจะช่วยให้เปิดปากกาออกได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องหมุนหลายรอบ

ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะหาซื้อได้ที่ไหน ปากกาโต๊ะงาน มีขายที่ร้านขายเครื่องมือ ร้านขายอุปกรณ์ต่อเติมบ้าน และร้านขายเครื่องมือเฉพาะทาง สังเกตได้จากด้ามที่เป็นรูปตัว T และตัวหนีบหรือตัวจับที่เป็นเหล็กขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ปากกาจับชิ้นงาน ที่มีการทำงานคล้ายกัน มีขนาดเล็กกว่า และมีเหล็กเพียงท่อนเดียว แทนที่จะมีถึง  3 ท่อน

ประโยชน์ของปากกาจับชิ้นงาน

  1.  ใช้ยึดชิ้นงานให้อยู่นิ่ง เพื่อจะใช้เครื่องมืออื่นๆทำงานได้
  2. ใช้จับชิ้นงาน2 ชิ้นไว้ด้วยกันในระหว่างที่รอให้กาวแห้ง ใช้ทับดอกไม้ หรือบีบมะพร้าวให้แตก

หลักการทำงาน:

เหมือนปากกาจับชิ้นงาน (clamps) ปากกาจะจับชิ้นงานได้เมื่อหมุนด้ามที่มีเกลียวเข้าไปในตัวของมัน ขนาดของแรงบีบขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของก้านเหล็กที่มีเกลียว เมื่อเทียบกับความยาวของด้าม และระยะห่างระหว่างเกลียว

วิธีการใช้งาน

  1. เปิดปากกาออกให้กว้างกว่าขนาดของชิ้นงาน
  2. วางชิ้นงานไว้ระหว่างกลางและหมุนด้ามเพื่อให้ขาหนีบเลื่อนเข้ามาจับชิ้นงาน
  3. ปรับตำแหน่งของชิ้นงาน
  4. ขันด้ามให้แน่น เพื่อให้ส่วนของขาหนีบบีบชิ้นงาน ลองโยกชิ้นงาน ถ้ายังขยับได้อีกให้ขันให้แน่นขึ้นอีก

เลือกปากกาจับชิ้นงานให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน

การเลือกปากกาจับชิ้นงานให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ควรพิจารณาถึงขนาด แรงบีบอัดที่ต้องการ และพื้นผิวความแข็งของชิ้นงานเป็นสำคัญ เนื่องจากปากกาจับชิ้นงานบางประเภทให้แรงบีบ แรงยึดต่ำ ในขณะที่บางประเภทหนีบได้แน่นแต่มีขนาดเล็ก ซึ่งปากกาจับชิ้นงานที่นิยมใช้ในงานช่าง มีดังนี้

ปากกาจับชิ้นงานตัว C หรือ C-Clamp เป็นปากกาจับชิ้นงานที่ให้แรงบีบอัดสูง ใช้งานได้ในพื้นที่จำกัด อีกทั้งยังบำรุงรักษาง่าย เพราะมีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวน้อย และมีโครงสร้างหลักเป็นรูปตัว C ผลิตขึ้นจากเหล็กหล่อจึงมีความแข็งแรงมาก ซึ่งปากกาจับชิ้นงานตัว C จะมีเหล็กแกนเกลียวหยาบที่เป็นตัวทดแรง โดยจะมีก้านหมุนอยู่บริเวณหัวเกลียวด้านนอกโครงตัว C เพื่อหมุนขันเกลียวเหล็กแกนให้บีบอัดลงไปที่ปากอีกฝั่ง

ปากกาจับชิ้นงานชนิดนี้สามารถใช้ได้กับงานขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ตามแต่ละขนาดโครงสร้างของปากกา ซึ่งขนาดจะมีหน่วยเป็นนิ้ว เริ่มตั้งแต่ขนาด 2 นิ้ว ขึ้นไป แต่ทว่ายิ่งปากกามีขนาดที่ใหญ่ ราคาก็จะสูงขึ้นเป็นเท่าตัว

ตรวจสอบความแน่นในการจับยึดวัตถุของปากกาจับชิ้นงาน

การที่ปากกาจับชิ้นงานสามารถจับชิ้นงานได้แน่นมากน้อยแตกต่างกันนั้นมีอยู่หลายปัจจัยค่ะ โดยปัจจัยสำคัญหลัก ๆ 3 ประการ มีดังต่อไปนี้

พื้นผิวความเรียบเสมอของปากจับ ซึ่งมีวิธีตรวจสอบได้ง่าย ๆ ด้วยการปรับปากจับให้ชิดกันแล้วดูว่าแต่ละส่วนสามารถประกบกันได้แนบสนิทหรือไม่ หากพบว่าไม่สามารถประกบกันได้สนิท แสดงว่าปากกาชิ้นนั้นจะจับวัตถุชิ้นงานได้ไม่แน่นเท่าที่ควร

ลักษณะการทดแรงของปากกาจับชิ้นงาน หากใช้เกลียวทดแรงจะสามารถขันปากจับ ให้จับชิ้นงานได้แน่นกว่าแบบเฟือง ชนิดของปากกา หากเรียงลำดับความสามารถในการจับวัตถุได้แน่นที่สุดแล้วจะพบว่า ปากกาจับชิ้นงานอเนกประสงค์หรือปากกาจับเหล็กมีแรงบีบจับสูงสุด รองลงมาคือปากกาจับชิ้นงานตัว C, ปากกาจับชิ้นงานอัดไม้, ปากกาจับชิ้นงานเข้ามุม และปากกาจับชิ้นงานตัว F ตามลำดับ